RADIOAKTIIVISET AINEET, ARSEENI, RADON, URAANI

RADIOAKTIIVISET AINEET, ARSEENI, RADON, URAANI

Kaivovesi voi sisältää arseenia, uraania ja/tai radonia.

Arseenipitoisen juomaveden pitkä-aikainen nauttiminen voi lisätä joillekin syöpäsairauksille altistumisen riskiä. Radonpitoinen kaivovesi lisää riskiä sairastua syöpään niin juotuna kuin myös radonpitoista vesihöyryä hengitettäessä.
Pitkäaikainen Uraanipitoisen veden nauttiminen sisäisesti vahingoittaa ihmisen munuaisia.

Vedenpuhdistuslaitteet

Radon tulee aina suodattaa koko talon vesistä koska radon haihtuu vedestä mm. suihkussa ja on myös hengitettynä vaarallista. Radonin poistoon soveltuvat vedensuodatuslaitteet ovat aktiivihiilisuodattimet ja tehokkaat ilmastimet.

Arseeni ja Uraani voidaan suodattaa koko talon vesistä näille haitta-aineille tarkoitetuilla koko talon vedensuodatuslaitteilla.

Arseeni ja uraani voidaan suodattaa yhden vesipisteen ruoka- ja juomavedestä käänteisosmoosilaitteella.


Koko talon vesipisteille

pRO-600.11.jpg
pRO-600 Käänteisosmoosilaite

Käänteisosmoosilaite koko talon veden suodattamiseen.

Rauta, Mangaani, Humus, Kalkki, Kloridi, Radioaktiiviset, Mikrobiologiset, Fluoridi, Järviveden suodatus
3950 €
Uraani vedensuodatin.jpg
UA-20A Vedensuodatin uraanin poistoon

Omakotitaloon ja loma-asunnole soveltuva vedensuodatin uraanin poistoon. Poistaa tehokkaasti uraanin koko rakennuksen vedestä.

Radioaktiiviset
1390 €
Arseeni vedensuodatin AS-44A.jpg
AS-44A Vedensuodatin arseenin poistoon

Omakotitaloon ja loma-asunnolle soveltuva arseeninpoistolaite. Poistaa tehokkaasti arseenia koko rakennuksen vedestä.

Radioaktiiviset
1630 €
vvLaite2.jpg
AK-54A Aktiivihiilisuodatin

Koko talon aktiivihiilisuodatin joka soveltuu radonin poistoon suuren suodatusmassa määränsä ansiosta. Poistaa vedestä myös rikkivetyä sekä parantaa veden hajua, väriä ja makua.

Radioaktiiviset, Rikkivety
1450 €
akvasolina.jpg
AkvaSolina Ilmastus
AkvaSolina ilmastus on turvallinen ja kemikaaliton ratkaisu kaivoveden radonin ja rikkivedyn poistamiseksi sekä veden happipitoisuuden nostamiseen.
Radioaktiiviset, Rikkivety
alk. 1 350 €

Yhdelle vesipisteille

RO6 Käänteisosmoosilaite Uraani Fluoridi Arseeni.jpg
RO6 Käänteisosmoosilaite

Yhden vesipisteen käänteisomoosisuodatuslaite.

Mikrobiologiset, Rauta, Kalkki, Mangaani, Humus, Kloridi, Radioaktiiviset, Rikkivety, Fluoridi, Järviveden suodatus
370 €