RADIOAKTIIVISET AINEET, ARSEENI, RADON, URAANI

RADIOAKTIIVISET AINEET, ARSEENI, RADON, URAANI

Kaivovesi voi sisältää arseenia, uraania ja/tai radonia.

Arseenipitoisen juomaveden pitkä-aikainen nauttiminen voi lisätä joillekin syöpäsairauksille altistumisen riskiä. Radonpitoinen kaivovesi lisää riskiä sairastua syöpään niin juotuna kuin myös radonpitoista vesihöyryä hengitettäessä.
Pitkäaikainen Uraanipitoisen veden nauttiminen sisäisesti vahingoittaa ihmisen munuaisia.

Vedenpuhdistuslaitteet

Radon tulee aina suodattaa koko talon vesistä koska radon haihtuu vedestä mm. suihkussa ja on myös hengitettynä vaarallista. Radonin poistoon soveltuvat vedensuodatuslaitteet ovat aktiivihiilisuodattimet ja tehokkaat ilmastimet.

Arseeni ja Uraani voidaan suodattaa koko talon vesistä näille haitta-aineille tarkoitetuilla koko talon vedensuodatuslaitteilla.

Arseeni ja uraani voidaan suodattaa yhden vesipisteen ruoka- ja juomavedestä käänteisosmoosilaitteella.


Koko talon vesipisteille

pRO-600.11.jpg
pRO-600 Käänteisosmoosilaite

Käänteisosmoosilaite koko talon veden suodattamiseen.

Rauta, Mangaani, Humus, Kalkki, Kloridi, Radioaktiiviset, Mikrobiologiset, Fluoridi, Järviveden suodatus
3950 €
humusfilter-hm20.jpg
UA-20A Uraaninpoistolaite

Omakotitaloon ja loma-asunnole soveltuva tehokas uraaninpoistolaite.

Radioaktiiviset
1390 €
vvLaite2.jpg
AS-44A Arseeninpoistolaite

Omakotitaloon ja loma-asunnolle soveltuva tehokas arseeninpoistolaite.

Radioaktiiviset
1630 €
vvLaite2.jpg
AK-54A Aktiivihiilisuodatin

Koko talon aktiivihiilisuodatin joka soveltuu radonin poistoon suuren suodatusmassa määränsä ansiosta. Poistaa vedestä myös rikkivetyä sekä parantaa veden hajua, väriä ja makua.

Radioaktiiviset, Rikkivety
1450 €
akvasolina.jpg
AkvaSolina Ilmastus
AkvaSolina ilmastus on turvallinen ja kemikaaliton ratkaisu
kaivoveden radonin ja rikkivedyn poistamiseksi sekä happipitoisuuden nostamiseen.
Radioaktiiviset, Rikkivety
alk. 1150 €

Yhdelle vesipisteille

RO6.jpg
RO6 Käänteisosmoosilaite

Yhden vesipisteen käänteisomoosi suodatinlaite.

Mikrobiologiset, Rauta, Kalkki, Mangaani, Humus, Kloridi, Radioaktiiviset, Rikkivety, Fluoridi, Järviveden suodatus
370 €